Duisternis in de Blauwe Stad

Geplaatst: 22 mei 2005
Thema: Platform Lichthinder

Onlangs verrichtte Koningin Beatrix de officiele opening van De Blauwe Stad, een zeer ambitieus plan in de provincie Groningen, dat voorziet in de aanleg van natuur- en recreatiegebieden en de bouw van zo’n 1500 woningen. Hiertoe wordt een groot deel van het gebied weer onder water gezet. In het NOS Journaal liet gedeputeerde Marc Calon weten ‘duisternis’  als een van de grote kwailteiten van het project te beschouwen.

In een brief aan Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten van Groningen heeft Platform Lichthinder aangegeven zeer content te zijn over zijn uitspraak tegen lichtvervuiling en dat het goed zou zijn lichthinder/verlichting als onderdeel van ‘de duurzaamheid van onze samenleving’ te beschouwen. Eveneens is de suggestie gedaan in verband daarmee de aanleg van het plan voor wat betreft voorkoming van lichthinder als een pilot-project op te starten.

De Blauwe Stad: www.deblauwestad.nl

© 2002- Platform Lichthinder