Drenthe haalt 30% van lantaarnpalen weg

Geplaatst: 20 november 2007
Thema: Openbare verlichting / Verkeersveiligheid

Van www.drenthe.nl:

De provincie Drenthe gaat de komende drie jaar 30% van de lantaarnpalen langs de provinciale wegen weghalen. Doel is om het energieverbruik en de lichthinder terug te dringen en daarbij ook de beheerkosten te verminderen. Met deze opruimactie wil de provincie Drenthe een voorbeeld geven aan andere wegbeheerders om bewuster om te gaan met energie.

De komende drie jaar worden circa 1.000 lichtmasten verwijderd die langs de provinciale wegen en fietspaden staan. Het gaat om ruim 460 km weg en 280 km fietspad. Dit zijn voornamelijk verbindende wegen vanuit gebieden naar het hoofdwegennet en wegen tussen bebouwde kommen. Het overgrote deel bevindt zich buiten de bebouwde kommen. De provincie wil de aanwezigheid van lichtmasten zoveel mogelijk beperken tot de zogeheten ‘actiepunten’. Dit zijn kruispunten, rotondes, onverwachte veranderingen in het wegverloop oversteekplaatsen en plaatsen als parkeerterreinen, carpoolpleinen, tunnels en bushaltes.

Uit onderzoek van TNO is gebleken, dat het ontbreken van wegverlichting op wegvlakken zonder actiepunten geen nadelig effect heeft op de verkeersveiligheid. Daar waar de verlichting gehandhaafd blijft kan bovendien een lager verlichtingsniveau gehanteerd worden.

Het onderzoek is door TNO uitgevoerd op de N386. Automobilisten werd gevraagd tweemaal een traject af te leggen: eenmaal met alle openbare verlichting aan en een aantal weken later met op de rechte stukken helemaal geen verlichting. Op kruispunten was de verlichting teruggebracht naar een minimumniveau. TNO lette hierbij op het verschil in onder meer koersvastheid, plaats op de rijbaan en snelheid.

© 2002- Platform Lichthinder