De Zwarte Lamp uitgereikt aan Rijkswaterstaat

Geplaatst: 13 februari 2013
Thema: Openbare verlichting / Platform Lichthinder / Verkeersveiligheid

Op 25 januari is De Zwarte Lamp 2012 uitgereikt aan Rijkswaterstaat. Ze hebben de prijs gewonnen vanwege hun voornemen om snelwegverlichting in de nachtelijke uren uit te schakelen. Het is de eerste keer dat deze prijs werd uitgereikt.

     

Aad de Winter (Rijkswaterstaat) en juryleden Rob Trieling, René Marchand, Wim Schmidt en Trudy Heemskerk

Volgens de jury is het besluit van Rijkswaterstaat een doorbraak. “Er is moed voor nodig, daar Rijkswaterstaat ook verantwoordelijk is voor de veiligheid op de weg. Het idee dat minder of geen verlichting automatisch tot onveiligheid leidt, doorbreekt Rijkswaterstaat met deze maatregel. Daarnaast is het effect groot als de maatregel over heel Nederland uitgerold zal worden en is het een voorbeeld voor andere instellingen en overheden.”

Namens Rijkswaterstaat ontving projectmanager Verlichting Aad de Winter de prijs, een beeldje van een zwarte lamp, uit handen van juryvoorzitter René Marchand.

De Winter: “Vanaf 2004 is de lijn ingezet om in en langs natuurgebieden de verlichting in de nachtelijke uren niet aan te zetten in het kader van natuurbewustzijn. Dat levert naast milieuvoordelen ook een besparing op. Omdat Rijkswaterstaat moet bezuinigen zal medio 2013 op meerdere delen van het Rijkswegennet de verlichting ’s nachts uitgeschakeld worden. Het licht gaat niet overal standaard uit. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel waar dit wel en niet kan.”

De Zwarte Lamp wordt door Platform Lichthinder uitgereikt aan het product, concept of bedrijf dat als beste de duisternis in Nederland heeft bevorderd.

1 Reactie:

  1. Henk de Hartog:

    Wel bijzonder dat juist RWS deze prijs krijgt.
    RWS heeft jarenlang gevochten om verlichting onnodig te laten branden en/of zelfs aan te brengen.
    Maiken heeft op eigen kosten moeten aan tonen dat het dimmen en later ook het uitschakelen verantwoord mogelijk is. In 2007 was Maiken samen met een aantal medewerkers het eerste bedrijf wat het mogelijk maakte om vanuit de verkeerscentrale te verlichting aan te sturen conform de eisen van RWS. Nog steeds is er veel onduidelijk en niet onderbouwd wat betreft het schakelen van verlichting en het toepassen van nieuwe technologieen. RWS zou hierin een voorbeeld rol moeten vervullen in plaats van een rem.

© 2002- Platform Lichthinder