De beleving van licht en duisternis

Geplaatst: 1 maart 2005
Thema: Esthetiek / Onderzoek

Onderzoeksbureau Alterra van de Wageningse universiteit heeft, in opdracht van de Stichting Natuur en Milieu en de twaalf provinciale milieufederaties en met subsidiegeld van het ministerie van VROM, een eerste onderzoek uitgevoerd naar de effectkant van lichthinder. De centrale vraagstelling in het rapport ‘Donkere nachten, de beleving van nachtelijke duisternis door burgers’ was: “Hoe beleeft de Nederlander verlichting en duisternis?”. Daarbij zijn 1200 mensen, gelijk verdeeld over alle provincies, ondervraagd.

Een aantal van de belangrijkste en interessantste conclusies zijn:
– Gevraagd naar de vijf belangrijkste karakteristieken van de nacht, scoren rust en stilte veel hoger dan duisternis (66% tegen 36%).
– Veertig procent van de mensen vindt het (erg) belangrijk dat het duister is in de directe woonomgeving, terwijl dat voor mensen die landelijk wonen naar 50% stijgt. Opvallend is dat de percentages nog hoger zijn in het ‘donkere’ noorden en oosten van het land.
– De Nederlandse bevolking ziet de grootste voordelen van duisternis in relatie met de natuur en in het kunnen zien van sterren. De positieve associaties met verlichting zijn vooral gericht op veiligheid.
– 56% van de mensen ervaart hun eigen woonomgeving als donker of zeer donker, terwijl hetzelfde percentage graag zou zien dat de nacht donker of zeer donker is.

Het onderzoek Donkere Nachten – De beleving van nachtelijke duisternis door burgers is hier te downloaden (pdf).

© 2002- Platform Lichthinder