Boorplatform dooft ’s nacht het licht

Geplaatst: 10 mei 2003
Thema: Ecologie / Terreinverlichting

Het boorplatform Ameland Westgat 1 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft sinds kort een spaarstand als het om de verlichting gaat. Om de lichtoverlast voor de natuur in de omgeving te beperken, gaat ’s avonds en ’s nachts de buitenverlichting in de spaarstand.

Ameland Westgat 1 is sinds 1986 in productie. Tijdens de avonduren verlichtten enkele honderden lampen het platform en daarmee ook natuur in de omgeving. Op verzoek van It Fryske Gea, beheerder van de natuur rondom Oost-Ameland, heeft de NAM de wijze van verlichting nu aangepast. Aangezien er ’s avonds en ’s nachts geen werkzaamheden worden uitgevoerd op het platform, kon een groot deel van de verlichting zonder problemen uit. De afgelopen weken is bijna de gehele verlichtingsinstallatie van het platform aangepast: er zijn nieuwe kabels gelegd en nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst. Deze ombouw heeft ongeveer € 200.000 gekost.

Zodra ’s avonds de laatste werknemers het platform verlaten, worden met één druk op de knop nu bijna alle lampen uitgeschakeld. Alleen de verplichte boordverlichting zorgt er nog voor dat het platform te zien is in het donker. Dit om aanvaringen te voorkomen. Op de bovenste foto is het platform te zien met de volledige verlichting aan. Op de onderste foto hetzelfde platform met alleen de boordverlichting.

Bron: www.shell.com

© 2002- Platform Lichthinder