Bekijk de lichtuitstoot in Google Earth

Geplaatst: 17 oktober 2010
Thema:


In Google Earth kun je een laag aanzetten die de mondiale lichtvervuiling laat zien. Kies links in het menu Lagen: Galerij/NASA/Earth City Lights.

© 2002- Platform Lichthinder