Aurora Metropolis

Aurora Metropolis – Lichthinder in Nederland

54 min. © Jeroen Disch, 2002

De documentaire geeft een beeld van het verzet tegen lichthinder in Nederland. Samen met Belgie en Puerto Rico is Nederland het meest lichtvervuilde land ter wereld. Wat zijn hiervan de gevolgen? Aan het woord komen onderzoekers, aktievoerders en gedupeerde bewoners die ieder vanuit hun eigen terrein vertellen over de steeds lichter wordende nacht.

Deze eerste Nederlandse documentaire over lichthinder bestrijkt diverse terreinen, zoals natuurbescherming, economie, dierenwelzijn, astronomie, ethiek, wetgeving en gezondheid, maar ook: overconsumering (lichthinder is geconcentreerd op gebieden met grote economische welvaart), de stressmaatschappij (donkerte wordt door veel mensen ervaren als rustgevend en is daarom een belangrijke ‘tegenmal’ voor de huidige stressmaatschappij) en het verdwijnen van het zicht op de sterren (een ‘oerkwaliteit’). Alle opnames zijn in de nacht gemaakt.

Bekijk de hele film hieronder.

 

© 2002- Platform Lichthinder