Apeldoorn vervangt openbare verlichting niet

Geplaatst: 30 juni 2003
Thema: Openbare verlichting

De stad Apeldoorn heeft een onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden om de energie voor de openbare verlichting te reduceren en tevens de lichtproductie te verminderen.

Uit het persbericht:
“Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van een onderzoek besloten het beleid rond de openbare verlichting in Apeldoorn niet te wijzigen. Bij nieuw te ontwikkelen woonwijken en bedrijventerreinen zal de gemeente onderzoeken of er gewerkt kan worden met dimtechnieken op de openbare verlichting.

Om de verlichting te kunnen dimmen zouden er aanpassingen moeten worden aangebracht aan de armaturen en de schakelkasten. Het doorvoeren van deze aanpassingen staan niet in verhouding met de te bereiken energiebesparing. Wanneer een armatuur vervangen dient te worden kan echter tegen relatief geringe meerkosten een dimbaar armatuur worden geïnstalleerd.

Tevens blijkt uit onderzoek dat de straatverlichting in Apeldoorn niet afwijkt van het landelijk gemiddelde. Wel wordt geconstateerd dat de verlichting in het buitengebied van onze gemeente minder is. Dit is overigens conform het beleid van de gemeente. Uitgangspunt hiervan is dat bij plaatsing van straatverlichting in het buitengebied uiterst terughoudendheid wordt getracht. Een positief neveneffect is dat lichtvervuiling in Apeldoorn minder is dan in steden van vergelijkbare omvang.”

1 Reactie:

  1. L.Oosterhoff:

    Al 2 dagen zie ik de openbare Straatverlichting in de wijk Osseveld-Oost ook overdag branden. Dit lijkt me niet de bedoeling? Energie bewust blijven hoor!
    Groet, L.Oosterhoff

© 2002- Platform Lichthinder