Amsterdam wint Energy Award voor luifelverlichting van tankstations

Geplaatst: 10 december 2002
Thema: Economie / Terreinverlichting

De Milieudienst Amsterdam heeft op 9 december de Energy Award 2002 gewonnen voor het project Luifelverlichting Tankstations. Deze Award reikt de Nederlandse organisatie voor energie en milieu (Novem), in opdracht van het ministerie van VROM, jaarlijks uit aan gemeenten die werk maken van hun klimaatbeleid.

In de categorie Toezichthouder vond de jury het project van de Milieudienst Amsterdam het beste. De Jury, onder voorzittersschap van voormalig minister van VROM drs. J.P Pronk, oordeelde als volgt:

“De Gemeente Amsterdam heeft het project ‘luifelverlichting tankstations’ zeer degelijk voorbereid met ondersteuning van de SAM-regeling (subsidie Aanpak Milieudrukvermindering). De resultaten zijn indrukwekkend: het eerste besparingsrapport leverde een besparing op van 75%. De ervaringen zijn prima uit te dragen naar andere gemeenten en naar de oliemaatschap-pijen. Een goed voorbeeld van een moderne aanpak van vergunningverlening en handhaving, waarbij ook de acceptatie van die rollen wordt verhoogd”.

Tankstations

Het project Tankstations richt zich op reductie van vooral het energieverbruik maar ook het waterverbruik en de afvalstromen bij alle tankstations in Amsterdam. Gebleken is dat besparingen van meer dan tachtig procent mogelijk zijn.

Zo bleek bij een bedrijf het huidige energieverbruik van de luifel 48.000 kWh. Na het aanbrengen van nieuwe armaturen en halvering van de verlichting ’s nachts daalde het energieverbruik naar 8.880 kWh. Een besparing van meer dan tachtig procent.

Het project is een vervolg op de controles bij tankstations in Amsterdam in 1999. Toen bleken er veel kansen te liggen voor energiebesparing. Met name het energieverbruik van de luifelverlichting bleek, met een lichtsterkte ver boven de arbo-normen, zeer hoog.

(Bron: amsterdam.nl)

Meer info: dmb.amsterdam.nl/@151837/project_tankstations

© 2002- Platform Lichthinder